Solo Exhibitions for Cardiff Pub Series

During June and August 2017, Christopher displayed is series of Cardiff Pubs Past Present at Insole Court Gallery and Waterloo Gardens Teahouse, Roath.

Chris displayed his latest work with the theme Cardiff Pubs – Past present in addition to a series titles ‘Landmarks of Cardiff’ to compliment the show at Waterloo Gardens.

The exhibitions proved very popular attracting much media attention from Media Wales, Cardiff TV and Radio, BBC Radio Wales and S4C TV.

Yn ystod mis Mehefin a mis Awst 2017, mae Christopher wedi ei arddangos yn gyfres o Dafarndai Caerdydd Presennol yn Oriel Insole Court a Waterloo Gardens Teahouse, y Rhath.

Dangosodd Chris ei waith diweddaraf gyda’r thema Tafarndai Caerdydd – Y gorffennol yn bresennol yn ogystal â theitlau cyfres ‘Landmarks of Cardiff’ i ategu’r sioe ger Gerddi Waterloo.

Roedd yr arddangosfeydd yn boblogaidd iawn yn denu llawer o sylw gan y cyfryngau gan Media Wales, Teledu a Radio Caerdydd, BBC Radio Wales a theledu S4C. .